DİL ARAŞTIRMALARI BAHAR 2016 SAYI 18
İçindekiler / Contents


MAKALELER ( s. 7 ~  233) / Articles (pp. 7  ~ 233 )

Vügar SULTANZADE
BİR DAHA ZAMİR N’SİNİN KÖKENİ VE NAZAL ÜNLÜ HAKKINDA
Once More on the Origin of the Pronominal n and the Nasal Vowel
7-16

Fatih KİRİŞÇİOĞLU
TÜRK LEHÇELERİNİN SINIFLANDIRILMASINDA UYGULANABİLECEK BAZI MORFOLOJİK KRİTERLER-I
Some Morphological Criteria That Can Be Applied To The Classification Of Turkish Dialects-I
18-28

Erhan AYDIN
ESKİ TÜRK YAZITLARINDA XİNJİANG
Xinjiang in Old Turkic Inscriptions
29-46

Caner KERİMOĞLU
DİLİN KÖKENİ ARAYIŞLARI I: DİLİN KÖKENİYLE İLGİLİ AKADEMİK TARTIŞMALAR
The Search for the Origin of Language I: Academic Controversies on the Origin of Language
47-84

Feyzi ERSOY
ÇUVAŞ TÜRKÇESİNDE YETERLİLİK KATEGORİSİ
Dynamic Modality Category in Chuvash Turkish
85-102

Yavuz KARTALLIOĞLU
OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARA BİÇİM-I: ARAPÇA ve FARSÇA KELİMELER
Intermediate Forms in Ottoman Turkish-I: Arabic and Persian Words
103-124

Mehmet Vefa NALBANT
DEDE KORKUT ALP EREN MİDİR? KORKUT ADI ÜZERİNE YENİ BİR ETİMOLOJİ DENEMESİ
Is Dede Korkut the Alp Eren? A New Etymologıcal Trıal On The Name Of Dede Korkut
125-133

Sinan GÜZEL
ÇUVAŞÇADA TATARCA BİR KOPYA: {-KAç} BİÇİM BİRİMİ
A Tatar Copy in Chuvash: {-KAç} Morpheme
135-149

Erkan SALAN
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE dürt- FİİLİYLE “(yağ, merhem …) sürmek” ANLAMINDA EŞ DEĞER KULLANILABİLEN FİİLLER
Verbs In Old Anatolian Turkish That Could Be Used Synonymously With The Verb dürtIn The Sense of “applying (oil, ointment …)”
151-166

Mehmet ÖZEREN
SALAR TÜRKÇESİNDE BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER
Primary Long Vowels In Salar Turkish
167-185

Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU
TUVACADA BİR GRAMERLEŞME ÖRNEĞİ: DEERZİ
A Grammaticalization Case in Tuvan: Deerzi
187-198

İsa SARI
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ BİRLEŞİK SÖZCÜKLERİN MERKEZLİLİK ODAĞINDA SINIFLANDIRILMASI
The Classification of Compounds in Turkish within the Framework of Centricity
199-217

İbrahim ŞAHİN
SARUHAN VE SARUHANOĞULLARI ADLARININ KÖKENİ ÜZERİNE
Concerning The Origin of Saruhan and Saruhanoğulları
219-233

ÇEVİRİLER (s. 237 ~ 271) / Translations (pp. 237 ~ 271)

W. Nelson FRANCİS
KELİME YAPMAK: YENİ KELİMELERİN BAZI KAYNAKLARI
(Çev. Yusuf ÖZÇOBAN - İsmail ULUTAŞ)
237-246

Z. KANAPATSKAYA
BELARUS-TATAR TÜRKLERİNİN KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ BİR KAYNAK OLARAK ARAP HARFLİ SLAV DİLLİ ELYAZMALARI
(Çev. Emine ATMACA - Reshide ADZHUMEROVA)
247-257

B. M. YUNUSALIYEV
KIRGIZ DİYALEKTLERİNİN SÖZ VARLIĞI KATMANLARI
(Çev. Erhan TAŞBAŞ)
259-271

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR ( s. 275 ~ 284) / Reviews (pp. 275 ~  284)

Prof. Dr. Necati DEMİR-Yrd. Doç. Dr. Özkan AYDOĞDU (2015), Oğuzname [KAZAN NÜSHASI] (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım), Kesit Yayınları, İstanbul, 590 s. ISBN:978-605-9100-47-2
Zeki KAYMAZ
275-277

Karagöz, İlknur (2015) Tarihî Türk Lehçelerinde Sıfat ve Zarflarda Pekiştirme ve Derecelendirme, Eyazı Yayınları, Samsun, 321 S. ISBN: 978-605-63007-7-6
Dilek ERGÖNENÇ AKBABA
278-281

Gülsevin, Selma (2016), Karay Türklerinin Dili (Troki Diyalekti), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, ISBN: 9789751631732
Abdulkadir ÖZTÜRK
282-284

KAYBETTİKLERİMİZ (s. 286 ~ 343 ) / Necrology (pp. 286 ~ 343 )

Prof. Dr. Tofiq Hacıyev (1936-2015)
Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
286-306

İnandıklarının Kırılgan Savaşçısı Hocam Prof. Dr. Talat Tekin (1927-2015)
Süer EKER
307-312

Macar Türkolog Prof. G. Hazai Vefat Etti
İsmail PARLATIR
313-343