DİL ARAŞTIRMALARI GÜZ 2013 SAYI 13
İçindekiler / Contents


MAKALELER (9 ~ 162) / Articles (p. 9 ~ 162)

Uwe Bläsing
Batalga’dan Çökelge’ye Anadolu Ağızlarındaki -alga/-elge Ekine Dair
From Batalga to Çökelge Remarks on the Suffix -alga/-elge in  Anatolian Turkish Dialects
9 ~ 36

Éva Csáki
Macarca’daki Yer Adlarına ve Ad Verme Geleneklerine Dair
A Study about the Place Names and Traditions of Giving Names in Hungarian
37 ~ 44

Nevzat Özkan
Pastırma Sözü Üzerine
On Pastirma Word
45 ~ 55

Feyzi Ersoy
Çuvaş Türkçesindeki +lA Eki Üzerine
On +lA Suffix in Chuvash
57 ~ 71

Hakan Aydemir
Tocharian ethnotoponyms and ethnohydronyms in Xinjiang
Doğu Türkistan’daTohar Kavim Adlarından Yapılmış Yer ve Su Adları
73 ~ 92

Gülcan Çolak-Bostancı & Neslihan Koç-Keskin
Arapçadan Alıntı Müennes Kelimelerin Türkiye Türkçesindeki Tutunamamışlığı
Loss of Feminine-Gender Words Derived From Arabic in Contemporary Turkish
93 ~ 108

Hüseyin Yıldız
satın (almak) Kelimesi Üzerine
About the word satın (almak) ‘to buy’
109 ~ 130

Hakan Özdemir
bir kişi yañılsar uguşı bodunı ebi eşükiñe tegi kıdmaz ermiş İbaresi Üzerine
Upon the Phrase of bir kişi yañılsar uguşı bodunı ebi eşükiñe tegi kıdmaz ermiş
131 ~ 139

Fikret Yıldırım
On the Titles Ten-si and Kan in the Irk Bitig
Irk Bitig’de Ten-sive Kan Unvanları Üzerine
141 ~ 150

Tibor Halasi Kun
Memlûk-Kıpçak Dil Araştırmaları ve İstanbul’daki El Yazmaları
Die Mameluk-kiptschakischen Sprachstudien und die Handschriften in Stambul
Çev. Hayriye Gül & Musa Salan
151 ~ 156

Talat Tekin
Türkçe İlgi Hâli Ekinin Kökeni Üzerine
On the Origin of the Turkic Genitive Suffix
Çev. Gökçen Bilgin
157  ~ 162


YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (165 ~ 218) / Reviews (p. 275 ~ 218)

Hazai, György (2012), Türkiye Türkçesinin Dünü ve  Bugünü. Türk Dili Araştırmalarına Kısa Bir Bakış (Çev.: Tevfik TURAN), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 219 s., ISBN: 9789751625113
Zeynep Korkmaz
165 ~ 181

Anadolu Ağızlarıyla İlgili Yeni Bir Kitap Demir, Nurettin (2013), Ankara Örneğinde: Ağızların Belgelenmesi, (İnceleme-Metinler-Sözlük), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 167 s. + 1 CD eki, ISBN: 9789751625526
Tuncer Gülensoy
182 ~ 187

Eski Türk Yazıtları’nın Kelime Hazinesi ve Bazı Okuma Sorunları Ölmez, Mehmet (2012), Orhon - Uygur Hanlığı Dönemi – Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları (Metin - Çeviri - Sözlük), BilgeSu Yayıncılık, Ankara, 344s. ISBN: 9789944795463
Tuncer Gülensoy
188 ~ 193

Yazıcı Ersoy, Habibe (2012), Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler, Gazi Kitabevi, Ankara, 517 s., ISBN 978-605-4562-63-3
Ekrem Arıkoğlu
194 ~ 196

Gökçe, Faruk (2013), Gramerleşme Teorisi ve Türkçe Fiil Birleşmeleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Dil Araştırmaları 05, Ankara, 262 s., ISBN 978-975-456-116-6
Dilek Ergönenç Akbaba
197 ~ 205

Uçar, Erdem (2013), Uygurca Altun Yaruk Sudur IX. Tegzinç, Diplomatik Neşîr Usûlüyle Yayını. Tercüme, Açıklamalar ve Dizin, Dinozor Kitabevi, İzmir, 313 s. ISBN: 978-605-63726-0-5
Hüseyin Yıldız
206 ~ 209

Karahan, Saim Osman (2011), Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü (1-2-3), Köstence-Romanya, 1682 s., ISBN: 978-606-598-188-1
Işılay Işıktaş Sava
210 ~ 214

Argunşah, Mustafa (2013), Çağatay Türkçesi, Kesit Yayınları, İstanbul, 381s., ISBN: 975-605-4646-44-9
Tuğba Bayrakdarlar
215 ~ 218