DİL ARAŞTIRMALARI BAHAR 2013 SAYI 12
İçindekiler / Contents


MAKALELER (9 ~ 272) / Articles (p. 9 ~ 272)

Ahmet Bican ERCİLASUN
The Place of Turkish among the World Languages
Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
9 ~ 16

Ahmet Bican ERCİLASUN
Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
The Place of Turkish among the World Languages
17 ~ 22

V. İ. RASSADİN
Sledy oguzskogo vlijanija v sajanskih turskih jazykah
Traces of  the Oghuz Influence on Sayan-Turkic Languages
23 ~ 30

Erdem UÇAR
On Taraftaki Bodhisattva’nın Buddha’ya  Methiyesi: Altun Yaruk Sudur: X. Tegzinç,  XXVII. Bölök [R–M 644/18–649/08]
The Praise for Buddha from Bodhisattvas of Ten Sides: Altun Yaruk Sudur: Book X, Chapter XXVII [R–M 644/18–649/08]
31 ~ 57

Şaban DOĞAN
Eski Oğuz Türkçesinde (Eklenme Harici) Söz Sonu t > d ve k > g Ötümlüleşmeleri
Word-final t > d and ? > g  Voicing (Except for suffixation) in Old Oghuz Turkish
59 ~ 96

Erdal ŞAHİN
Tarihî ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Üleştirme Sayıları
Distributive Numerals in Historical and Contemporary Turkic Literary Languages
97 ~ 116

Emine ATMACA
Eski Oğuz Türkçesinden Günümüz Türkiye Türkçesine Eşgösterenlilik
Old Oghuz Turkish Turkey Turkish Up Today Homonymy
117 ~ 138

Seçil HİRİK
Olasılık Bildiren Kipliklerin Eski Uygur Türkçesi Metinlerindeki Görünümü
View of Possibility Modalities in Old Uighur Turkish Texts
139 ~ 161

Işılay IŞIKTAŞ SAVA
Kırım Tatar, Kazan Tatar ve Başkurt Türkçelerinde –DAn Eki ile Yapılan Pekiştirme
Strengthening Modifier Role of The Suffix “-DAn” in Crimean Tatar, Kazan Tatar and Bashkir Languages
163 ~ 173

Nebahat SÜLÇEVSİ
Kosova Türk Ağızlarında Şimdiki ve Geniş Zaman Kipinin Yapılışı
Present Tense and Aorist Formation in Kosova Turkish Dialect
175 ~ 190

Dilek TÜFEKÇİ CAN
Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım
Ideology of Language in Children Literature: A Narratological Approach
191 ~ 213

Annemarie von GABAIN
Eski Türkçe Brahmi Metinlerinin Yazıcıları
Çev. Hayriye GÜL
215 ~ 220


Claus SCHÖNİG
Modern Türk Dillerinin Eş Zamanlı Tasnifi ve Tarihsel Yönleri
Çev. İsa SARI
221 ~ 257

Marcel ERDAL
Oğuz Türkçesinde ve Batı İranî Dillerde Öndamaksıl Ekleşme Ünsüzü
Çev. Musa SALAN


YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (275 ~ 301) / Reviews (p. 275 ~ 301)

“Prof. Dr. Leylâ Karahan Armağanı” Üzerine
Tuncer GÜLENSOY
275 ~ 276

“Altun Yaruk” İle İlgili Türkiye’deki Çalışmalara Bir Bakış
Akartürk KARAHAN
277 ~ 287

Hakan AYDEMİR. Die alttürkische Xuanzang– Biographie IX. Nach der Handschrift von Paris, Peking und St. Petersburg sowie nach dem Transkript von Annemarie v. Gabain ediert, übersetzt und kommentiert. Band I–II. Xuanzangs Leben und Werk: Band 34. Veröffentlichungen der Societas Uralo–Altaica: Teil 10. Herausgegeben von Cornelius HASSELBLATT und Klaus RÖHRBORN. Harrassowitz Verlag. Wiesbaden 2013. S. VII+494. 98,00 €. [ISBN: 978–3–447–06808–6]
Erdem UÇAR
288 ~ 290

Aydın, Erhan, Orhon Yazıtları (Köl Tigin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Küli Çor), Kömen Yay., Konya 2012, 208 s., ISBN:978-975-6527-97-9
Cihan ÇAKMAK
291 ~ 296

Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri,Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S.
Melike UÇAR
297 ~ 301