DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar 2018 / Sayı 22

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents


MAKALELER / Articles

Mustafa ARGUNŞAH
CODEX CUMANİCUS’TA /W/ SESİ VAR MIDIR?
Does a /w/ Sound Exist in Codex Cumanicus?
7-15

Yavuz KARTALLIOĞLU
ARTİN HİNDOĞLU’NUN HAZİNE-İ LUGAT, DICTIONNAIRE TURC-FRANÇAIS ADLI ESERİ ÜZERİNE
On Study Called Hazine-i Lugat, Dictionnaire Turc-Français by Artin Hindoğlu
17-25

Hacer TOKYÜREK
ESKİ UYGUR METİNLERİNDE FİZYOLOJİ VE MAṆḌALA
Physiology and Maṇḍala in Old Uyghur Texts
27-46

Özlem DENİZ YILMAZ
TÜRKÇE ADLIK İKİNCİL TEMSİL ETME ULAMI (+ki ŞEKLİ)
Turkish Nominal Secondary Representation Category (Form +ki)
47-62

Tuncay BÖLER
DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARINDA “KARIŞMA, KARIŞTIRILMA, YANLIŞ HECE BÖLÜNMESİ, YANLIŞ  ÇÖZÜMLEME” GİBİ İFADELERLE AÇIKLANAN BULAŞMA (CONTAMINATION) ÖRNEKLERİ ÜZERİNE
On Examples of Contamination, Described in Some Grammatical Studies With Terms Such As “Confusion, Being Confused, Misanalysis, Missyllabication”
63-77

Ömer YAĞMUR
GEORGIUS DE HUNGARIA’NIN GOTİK HARFLERE AKTARDIĞI İKİ YUNUS EMRE ŞİİRİ (1480/1481) ÜZERİNE NOTLAR
Some Notes on Two Yunus Emre Verses (1480/1481) Transformed into Gothic Letters by Georgius de Hungaria
79-93

Aslıhan DİNÇER
(e)dgüti (e)şid ḳ(a)t(ı)ġdı tıŋla: SÖYLEDİĞİM BUDUR, KASTIM BU DEĞİLDİR
Hear well,  listen firmly: What I said is this, my intention is not this
95-107

Ferdi GÜZEL
‘KIRANTA’  KELİMESİNİN KÖKENİNE DAİR
On the Origin of the Word ‘Kıranta’
109-118

İbrahim Ethem POLAT
BAŞKA DİLDE YAŞAMAK: ARAP DİLİNDE YAŞAYAN TÜRKÇE KELİME VE YAPILAR
Living in the Other Language: Turkish Words and Structures Living in the Arabic Language
119-133

Turgay SEBZECİOĞLU
BİLEŞİK SÖZCÜKLERİN YAZIMINDA BİLİMSEL ÖLÇÜTLER SORUNU VE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Question of Scientific Criteria for Spelling Compounds and a Solution Proposal
135-158

Savaş KARAGÖZLÜ
IRAK ARAPÇASINA GİREN KUŞÇULUKLA İLGİLİ TÜRKÇE KELİMELER
Words Related With Pigeon Fancying that Passed from Turkish to Iraqi Arabic
159-168

Murat ÖZŞAHİN
GERDEK SÖZÜ ÜZERİNE
On the Word gerdek
169-173

Nigâr OTURAKÇI ORBAY
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TUT- FİİLİ İLE KURULMUŞ ANLATIM KALIPLARININ BİÇİM-SÖZDİZİMSEL VE KİPLİK ÖZELLİKLERİ
Morpho-Syntactic and Modality Features of Expression forms with the Verb tut- in Turkish
175-193

Tuğba BİLVEREN
SÖZ EYLEM KURAMINA GÖRE ÖZBEKÇEDE RETORİK SORULAR
The Rhetorical Questions in Uzbek in Regard to Speech Act Theory
195-205

 

ÇEVİRİLER / Translations

Marek STACHOWSKİ (KRAKAU) (Çev. Beytullah BEKAR)
BALKAN DİLLERİNDEKİ VURGUSUZ ÜNLÜ (SCHWA), GAGAVUZCANIN ÜNLÜ SİSTEMİ VE BULGARCANIN ETKİSİ SORUNU
209-216

A. M. ŞÇERBAK ve Reshide ADZHUMEROVA (Çev. Emine ATMACA)
TÜRK LEHÇELERİNDE GRAMATİKAL FONKSİYONUN İFADELENME YÖNTEMLERİ
217-222

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Tuncer GÜLENSOY
ESKİ TÜRK YER ADLARI ÜZERİNE BİR ESER:  ESKİ TÜRK YER ADLARI
Erhan AYDIN (2016), Eski Türk Yer Adları, İstanbul: Bilge Kültür-Sanat Yayıncılık, 176 s., ISBN: 978-605-9521-00-0
225-227

Orhan YAVUZ
HOCA DEHHÂNÎ DİVANI ÜZERİNE
Ersen Ersoy-Ümran Ay (2017), Hoca Dehhânî Divanı, TÜBA Yayınları, Ankara. ISBN: 978-9944-252-85-0
228-235

Tuna BEŞEN DELİCE
TÜRKMEN TÜRKÇESİNİN SÖZ DİZİMİ
Sinan Dinç, (2017), Türkmen Türkçesinin Söz Dizimi, Fenomen Yayınları, Erzurum, 210 s., ISBN: 9786059474122
236-242

Melike ÜZÜM
MODALITY IN THE TURKIC LANGUAGES: FORM AND MEANING FROM A HISTORICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE
Rentzsch, Julian (2015), Modality in the Turkic Languages: Form and Meaning from a Historical and Comparative Perspective, Klaus Schwarz Verlag: Berlin. 315pp.
243-248

Orhan BALDANE
TÜRK XALQLARININ ORTAQ ƏLİFBA, İMLA VƏ ÜNSİYYƏT DİLİ
Elçin İbrahimov (2017), Türk Xalqlarının Ortaq Əlifba, İmla ve Ünsiyyәt Dili, Bakü: Mütercim, 184 s., ISBN: 460200000028917
249-251

Çiğdem YEĞİN
TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERİ (SES ve ŞEKİL BİLGİSİ)
Yıldırım, Hüseyin (2017), Türkmen Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi), Sonçağ Yayınları, Ankara, ISBN: 9786052130223
252-255

Erdi ERBEDEN
KIRGIZÇA-TÜRKÇÖ SÖZDÜK “KIRGIZCA TÜRKÇE SÖZLÜK” I (A-J), II (K-Z)
Ekrem Arıkoğlu, Cıldız Alimova, Rahat Askarova, Bilge Kağan Selçuk (2017), Kırgızça-Türkçö Sözdük (Kırgızca Türkçe Sözlük) I (A-J), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek, 1020 s., ISBN: 978-9967-31-579-2
Ekrem Arıkoğlu, Cıldız Alimova, Rahat Askarova, Bilge Kağan Selçuk (2017), Kırgızça-Türkçö Sözdük (Kırgızca Türkçe Sözlük) II (K-Z), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek, 1216 s., ISBN: 978-9967-31-580-8        
256-264

Mehman MUSAOĞLU
BİR DİLÇİNİN PORTRESİ:
Professor Fәxrәddin Veysәlli: әsәrlәri, görüşlәri, tәsbitlәri, tәrcümәlәri…
Bir ömürün hekayəsi
265-275