DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar 2016 / Sayı 18

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Vügar SULTANZADE
BİR DAHA ZAMİR N’SİNİN KÖKENİ VE NAZAL ÜNLÜ HAKKINDA
Once More on the Origin of the Pronominal n and the Nasal Vowel
7-16

Fatih KİRİŞÇİOĞLU
TÜRK LEHÇELERİNİN SINIFLANDIRILMASINDA UYGULANABİLECEK 
BAZI MORFOLOJİK KRİTERLER-I
Some Morphological Criteria That Can Be Applied To The Classification Of Turkish Dialects-I
18-28

Erhan AYDIN
ESKİ TÜRK YAZITLARINDA XİNJİANG
Xinjiang in Old Turkic Inscriptions
29-46

Caner KERİMOĞLU
DİLİN KÖKENİ ARAYIŞLARI I: DİLİN KÖKENİYLE İLGİLİ AKADEMİK TARTIŞMALAR
The Search for the Origin of Language I: Academic Controversies on the Origin of Language
47-84

Feyzi ERSOY
ÇUVAŞ TÜRKÇESİNDE YETERLİLİK KATEGORİSİ
Dynamic Modality Category in Chuvash Turkish
85-102

Yavuz KARTALLIOĞLU
OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARA BİÇİM-I: ARAPÇA ve FARSÇA KELİMELER
Intermediate Forms in Ottoman Turkish-I: Arabic and Persian Words
103-124

Mehmet Vefa NALBANT
DEDE KORKUT ALP EREN MİDİR? KORKUT ADI ÜZERİNE YENİ BİR ETİMOLOJİ DENEMESİ
Is Dede Korkut the Alp Eren? A New Etymologıcal Trıal On The Name Of Dede Korkut
125-133

Sinan GÜZEL
ÇUVAŞÇADA TATARCA BİR KOPYA: {-KAç} BİÇİM BİRİMİ
A Tatar Copy in Chuvash: {-KAç} Morpheme
135-149

Erkan SALAN
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE dürt- FİİLİYLE “(yağ, merhem …) sürmek” ANLAMINDA EŞ DEĞER KULLANILABİLEN FİİLLER
Verbs In Old Anatolian Turkish That Could Be Used Synonymously With The Verb dürt- In The Sense of “applying (oil, ointment …)”
151-166

Mehmet ÖZEREN
SALAR TÜRKÇESİNDE BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER
Primary Long Vowels In Salar Turkish
167-185

Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU
TUVACADA BİR GRAMERLEŞME ÖRNEĞİ: DEERZİ
A Grammaticalization Case in Tuvan: Deerzi
187-198

İsa SARI
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ BİRLEŞİK SÖZCÜKLERİN MERKEZLİLİK ODAĞINDA SINIFLANDIRILMASI
The Classification of Compounds in Turkish within the Framework of Centricity
199-217

İbrahim ŞAHİN
SARUHAN VE SARUHANOĞULLARI ADLARININ KÖKENİ ÜZERİNE
Concerning The Origin of Saruhan and Saruhanoğulları
219-233

 

ÇEVİRİLER / Translations

W. Nelson FRANCİS (Çev. Yusuf ÖZÇOBAN - İsmail ULUTAŞ)
KELİME YAPMAK: YENİ KELİMELERİN BAZI KAYNAKLARI
237-246

Z. KANAPATSKAYA (Çev. Emine ATMACA - Reshide ADZHUMEROVA)
BELARUS-TATAR TÜRKLERİNİN KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ BİR KAYNAK OLARAK 
ARAP HARFLİ SLAV DİLLİ ELYAZMALARI
247-257

B. M. YUNUSALIYEV (Çev. Erhan TAŞBAŞ)
KIRGIZ DİYALEKTLERİNİN SÖZ VARLIĞI KATMANLARI
259-271

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Zeki KAYMAZ
Prof. Dr. Necati DEMİR-Yrd. Doç. Dr. Özkan AYDOĞDU (2015), Oğuzname [KAZAN NÜSHASI] 
(İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım), Kesit Yayınları, İstanbul, 590 s. ISBN:978-605-9100-47-2
275-277

Dilek ERGÖNENÇ AKBABA
Karagöz, İlknur (2015) Tarihî Türk Lehçelerinde Sıfat ve Zarflarda Pekiştirme ve Derecelendirme, 
Eyazı Yayınları, Samsun, 321 S. ISBN: 978-605-63007-7-6
278-281

Abdulkadir ÖZTÜRK
Gülsevin, Selma (2016), Karay Türklerinin Dili (Troki Diyalekti), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, ISBN: 9789751631732
282-284

 

KAYBETTİKLERİMİZ  / Necrology

Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
Prof. Dr. Tofiq Hacıyev (1936-2015)
286-306

Süer EKER
İnandıklarının Kırılgan Savaşçısı Hocam Prof. Dr. Talat Tekin (1927-2015)
307-312

İsmail PARLATIR
Macar Türkolog Prof. G. Hazai Vefat Etti
313-343