DİL ARAŞTIRMALARI, Güz 2015 / Sayı 17

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU
TÜRKÇEDE FİİLDEN İSİM YAPMA EKİ -P
The Noun Forming Derivational Suffix from Verbs in Turkish: –p
7-17

Viktor G. GUZEV - Özlem DENİZ YILMAZ
ULAÇ (FİİLİN ZARFSI ŞEKLİ) KAVRAMI ÜZERİNE
On the Concept of Gerund (Adverbial Form of the Verb)
19-29

Tolga ELBİRLİK - Ferhat KARABULUT
SÖYLEM KURAMLARI: BİR SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI
Discourse Theories: A Study of Taxonomy
31-50

Habibe YAZICI ERSOY
TÜRK YAZI DİLLERİNDE İYELİK İŞARETLEYİCİLERİNİN KİPLİK ANLAMLARI
Modality Functions of Possessive Markers in Turkic Literary Languages
51-72

Caner KERİMOĞLU - Cansu AKSU
{-DIr} BİÇİMBİRİMİNİN SÖZLÜ SÖYLEMDEKİ KİPLİK ALANLARI VE KULLANIMLARI
Modality Domains and Usages of  {-Dır} Morpheme in Turkish Spoken Discourse
73-94

Serkan ŞEN
TUNYUKUK YAZITINDAKİ ıda taşda İKİLEMESİ ÜZERİNE
About ıda taşda Handiadyoin in Inscription of Tunyukuk
95-102

Talat DİNAR
KİBİN ve KİBİK EDATLARININ YAPILARI HAKKINDA BAZI TESPİTLER
Some Determinations About Structures of Kibin and Kibik Postpositions
103-118

Seval DİRİK - Yuu KURİBAYASHİ
SAZLI KÖYÜ (AYVACIK / ÇANAKKALE) AĞZINDA GÖRÜLEN -(y)IK EKİ ve İŞLEVİ
-(y)IK Suffix and Its Function Found in the Dialect of Sazlı Village (Ayvacık/ Çanakkale)
119-134

DOĞU TÜRKÇESİ METİNLERİNDE BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE SAYGI ve NEZAKET İFADESİ SORUNU
Expression of Veneration and Politeness as a Problem in Eastern Turkic Texts from the Beginning to Present
Selahittin TOLKUN
135-157

Nuh DOĞAN
TÜRKÇEDE ÖZNE SEÇME HİYERARŞİSİ
Subject Choice Hierarchy in Turkish
159-177

Mustafa Levent YENER
“ANLAMCA KALIPLAŞMIŞ BİRLEŞİK EYLEMLER”E YAPISALCI BİR BAKIŞ
A Structuralist Glance at Semantically Stereotyped Compound Verbs
179-197

Raghed MOHAMMA
BAZI ARAP LEHÇELERİNDEKİ ATASÖZLERİNDE GEÇEN TÜRKÇE KELİMELER
Turkish Words in the Proverbs in Some Arab Dialects
199-213

Erol GÜNGÖRDÜ
gocun- / kocun- FİİLİNİN KÖKENİ
The Origin of the Verb gocun- ~ kocun-
215-221

 

ÇEVİRİLER / Translations

Henry Serruys CICM (Çev. Hüseyin YILDIZ)
ESKİ UYGURCA čigši MOĞOLCA čigšin
225-227

Oleg Alekseyeviç MUDRAK (Çev. Emine ATMACA - Reshide ADZHUMEROVA)
EN ESKİ TÜRK DİLİNİN METAL ADLARI İLE İLGİLİ SÖZVARLIĞI
229-242

B. S. ADAMS (Çev. Sinan GÜZEL)
ORHUN YAZITLARINDA İZAFETİN BİR ÖZELLİĞİ
243-246

Sergey Grigoryeviç KLYAŠTORNY (Çev. Deniz KARADENİZ)
ESKİ TÜRK YAZITLARINDA ZAMAN ve MEKÂN KAVRAMI
247-251

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Zeki KAYMAZ
Bakır, Abdullah (2009),  Yazıcızâde Ali, Tevârîh-i Âl-i Selçuk [Selçuklu Tarihi], Çamlıca Basım Yayın, İstanbul, LXXXVIII+988 s. ISBN: 978-9944-905-75-6
255-267

Tuncer GÜLENSOY
Karaağaç, Günay (2015), Türkçenin Alıntılar Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları, ISBN: 9786053421870
268-270

Leylâ KARAHAN
Azǝrbaycan Dilinin Naxçıvan Dialektoloji Atlası (2015), Bakı: Azǝrbaycan Milli Elmlǝr Akademiyası Nǝsimi Adına Dilçilik İnstitutu
271-276

Feyzi ERSOY
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy-Doç. Dr. Paki Küçüker, Eski Türk-Moğol Kişi Adları Sözlüğü, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2015, xviii+566 s., ISBN: 978-605-9241-07-6
277-279

Hüseyin YILDIZ
Gökçe, Faruk (2015), Genetik Dilbilime Giriş. Altay Dilleri Sorunu, Ankara: Sonçağ Yayıncılık, ISBN: 9786055230920
280-284

Işılay IŞIKTAŞ SAVA
Buran, Ahmet (2015), Türklük Bilimi Terimleri Sözlüğü, Akçağ  Yayınları, 360 s., ISBN: 978-605-342-216
285-289

Melike UÇAR
Argunşah, Mustafa; Güner, Galip (2015), Codex Cumanicus, İstanbul: Kesit Yayınları, ISBN : 9786059100595
290-295

İbrahim YILMAZ
Çolak, Gülcan (2015), Türkçede Fosil Kelimeler, Grafiker Yayınları, Ankara, ISBN: 978-605-9247-02-3
296-298

Nuray TAMİR
Güzin Tural (2015), EmĮr Niẓāmu’d-dĮn cAlĮ Şė̄r-i NevāyĮ Ḫamse Törtünçi Dāstān Sebca-yi Seyyâr [Yedi Gezegen] Giriş - metin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2015, 433 s., ISBN: 978-975-16-3027-8
299-303

Mehman MUSAOĞLU
Ağamusa Ahundov’un Ardından
304-308