DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar 2015 / Sayı 16

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Yavuz Kartallıoğlu
Carbognano’ya Göre Osmanlı Türkçesi Yazı ve Konuşma Dili İlkeleri
7-27

Kamil Stachowski
Remarks on The Phonology The Transitional Period of Nortwestern Karaim
29-42

Rıdvan Öztürk
Eçi’den Ağa’ya Gösterenin Değişmesi ve Kısmi Nedenlilik
43-49

Feyzi Ersoy
Köktürk Harfli Yazıtlarla Çuvaşça Arasındaki Ortak Kelimeler
51-82

Ferruh Ağca
Eski Türkçede Varlık ve Yokluk İşaretleyicilerinin (ba:r, yo:k) Gramerleşme Süreçleri
83-101

Dilek Ergönenç Akbaba
Vurgulama İşlevli Dil Birimlerinin Nogay Türkçesindeki Durumu
103-119

Hakan Özdemir
Eski Türkçede İlgi ve Belirtme Durum Ekleri Üzerine
121-132

Gülcan Çolak-Bostancı
Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar
133-161

Lemi Akın
Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılmış Bir Eser "Kitäb-ı Türkiyät Dili"
163-189

Fatma Akkuş Yiğit
Ak Koyunlu Beyi Osman Bey’in Unvanı: Yülük mü İlig mi?
191-198

Zeynep Gençer
Ver- Yardımcı Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiillerin “Lütuf ve Şükran İfadesi” Olarak Kullanımı Üzerine -Japonca ve Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı-
199-223

İlknur Karagöz
Türkiye Türkçesi Batı Grubu Ağızları ile Drama Göçmenleri Ağızlarında {idi(n)} Çekimli Fiilindeki /n/ Sesbirimi Üzerine
225-236

Yasemin Özcan Gönülal
"Söz Varlığımız Erozyona mı Uğruyor?" Sorusuna Yönelik Uygulamalır Bir Araştırma
237-257

Mirlanbek Nurmatov
Kırgızların Eski Yazısının Tarihi Hakkındaki Görüşler
259-267

Robert Dankoff Çev. Erdem Uçar
Kutadgu Bilig'in Metin Sorunları
269-286

E. V. Sevortyan Çev. Mehman Musayev, Çev. Cemile Kınacı
Azerbaycan Türkçesinde İsim Yapım Ekleri, B. Sıfatlar, -ki
287-293

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Erdem Uçar
A Turkic Medical Treatise from Islamic Central Asia: A Critical Edition of a Seventeenth–Century Chagatay Work by Subḥān Qulï Khan. Edited, Translated and Annotated by László KÁROLY. Brill’s Inner Asian Library. Volume 32. Editors: Michael DROMPP; Devin DEWEESE; Mark C. ELLIOTT.  ISBN: 9789004282568. Leiden. 2015
297-304

Hüseyin Yıldız
Klaus Röhrborn, Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. II: Nomina – Pronomina – Partikeln. Teil 1: a – asvık. Neubearbeitung. Stuttgart, 2015.   XXVI, 307 S.  Kartoniert ISBN 978-3-515-11006-8
305-308

Işılay Işıktaş Sava
Ehmetyanov, R.; Möhemmetinov, R., Nurieva, F., Ganiev, F.; (Aktaran Mustafa Öner) (2014), Türkçe-Tatarca Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 358 s., ISBN: 978-975-16-28-42-8
309-313

Yaşar Şimşek
Cengiz Alyılmaz, İpek Yolu Kavşağının Ölümsüzlük Eserleri, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, 
2015, ISBN:978-975-442-676-2
314-317

Orhan Baldane
Fatih Özek (2014), Tarihî Türk Lehçelerinde Ünlüler, Akçağ Yayınları, Ankara, 286 s., ISBN: 978-605-605-152-8
318-322

Aysun Demirez Güneri
Yeter Torun, Türkçede Gelecek Zaman ve Kiplik Özellikleri, Karahan Kitabevi, Adana, 2013, 209 s. ISBN: 978-605-4454-87-7
323-327

Tuncer Gülensoy
Türk Dili Tarihinin Önemli Bir Eseri: Tezkire-i Evliyâ’nın Çağatay Türkçesi Çevirisi (Arap ve Uygur Harfli Yazmaların Transkripsiyonlu Metni)
328-329