DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar 2014 / Sayı 14

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Osman Fikri Sertkaya
Bir kişi y(a)ŋ(ı)ls(a)r og(u)şı<ŋa> bod(u)nı<ŋa> (e)bi<ŋe> (e)şükiŋe t(e)gi (a)kıdm(a)z ermiş [KT G 6 = BK K 4]
9-21

Marek Stachowski
Türkçe şayka ‘güvertesiz bir çeşit savaş kayığı’ Kelimesinin Macar Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler
23-26

Ali Akar
Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan: Sövgü Sözleri
27-33

Nergis Biray
Kazak Türkçesinde –mIs
35-54

Hakan Aydemir
Eski Uygurcada Yeterlik Kipi -gAlI bol- mu yoksa -gAlI bul- mu?
55-61

İbrahim Taş
qaya gel-/getür- in Old Ottoman Turkish and Its Reflections on Ottoman Poetry
63-74

Caner Kerimoğlu
Türkiye Türkçesi Gramerindeki Düzensizlikler ve Eş Zamanlı Gramer Yazımı
75-96

Erkan Salan
Türkçede Bir Gramerleşme Örneği: -soñ < soñ
97-117

Eser Ördem
Türkiye Türkçesinde Zaman Metaforları: Bilişsel Dil Bilimsel Bir Yaklaşım
119-136

Hakan Özdemir
III. Teklik Kişi İyelik Eki +(s)I ve Zamir n’si Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi
137-145

M. Selcen Çürük
Olumsuzluğu Kuvvetlendirme Stratejileri Üzerine: Ḳıṣaṣü’l-Enbiyā Örneğinde Bir İnceleme
147-169

İbrahim Şahin - Salih Köse
Karaburun Silikyeradlarında (Mikrotopo-nimlerinde) Görülen Coğrafi Terimler
171-187

İmdat Demir
Çekirge Kelimesi Üzerine 
189-200

N. A. Baskakov Çev. Mehman Musaoğlu, Çev. Cemile Kınacı
Türk Lehçelerinde -sa/-se Şart Şeklinin Kökeni Sorununa Dair
201-232

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Tuncer Gülensoy
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük”ünü
Yeniden Gözden Geçirmek
235-243

Hüseyin Yıldız
Alimov, Rysbek (2014), Tanrı Dağı Yazıtları. Eski Türk Runik Yazıtları Üzerine Bir İnceleme, Kömen Yayınları, Konya, 262 s., ISBN: 978-605-5184-24-7
244-249

Gökhan Ölker
Öztürk, Rıdvan (2014), Günümüz Afganistanlı Özbek Şairleri, Palet Yayınları, Konya, 495 s., ISBN 978-605-5262-43-3
250-254

Zeynep Aslan
Ersoy, Feyzi (2012), Türk-Moğol Dil İlişkisi ve Çuvaşça, Gazi Kitabevi, Ankara, 566+XXVII s., ISBN: 978-605-344-017-8
255-263

Lira Mayrambek kızı
Useev, Nurdin (2011), Yenisey Yazıtları I. Söz Varlığı ve Metinler, C. Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Bişkek, 724 s., ISBN: 978-9967-15-031-7
264-267

Yaşar Tokay
Cin, Ali (2012), Mesud bin Ahmed, Süheyl ü Nev-bahār (Kenzü’l-Bedāyī’), İnceleme-Metin-Dizin, Eğitim Yayınevi, Konya, 760 s. ISBN: 978-605-5176-00-6
268-271

Ceren Kayaselçuk
Özkan, Bülent (2011), Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri -Derlem Temelli Bir Uygulama-, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 467 s., ISBN: 978-975-16-2384-3
272-275

Ece Tombul
Kerimoğlu, Caner (2014), Genel Dilbilime Giriş, Pegem Akademi, Ankara, 353 s., ISBN: 978-605-364-689-1
276-279