DİL ARAŞTIRMALARI, Güz 2013 / Sayı 13

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Uwe Bläsing
Batalga’dan Çökelge’ye Anadolu Ağızlarındaki -alga/-elge Ekine Dair
9-36

Éva Csáki
Macarca’daki Yer Adlarına ve Ad Verme Geleneklerine Dair
37-44

Nevzat Özkan
Pastırma Sözü Üzerine
45-55

Feyzi Ersoy
Çuvaş Türkçesindeki +lA Eki Üzerine
57-71

Hakan Aydemir
Tocharian etnotoponyms and etnohydronyms in Xinjiang
73-92

Gülcan Çolak-Bostancı, Neslihan Koç-Keskin
Arapçadan Alıntı Müennes Kelimelerin Türkiye Türkçesindeki Tutunamamışlığı
93-108

Hüseyin Yıldız
satın (almak) Kelimesi Üzerine
109-130

Hakan Özdemir
bir kişi yaŋılsar uguşı bodunı ebi eşükiŋe tegi kıdmaz ermiş İbaresi Üzerine
131-139

Fikret Yıldırım
On the Titles Ten-si and Kan in the Irk Bitig
141-150

T. Halası Kun Çev. Hayriye Gül, Çev. Musa Salan
Memlûk-Kıpçak Dil Araştırmaları ve İstanbul’daki El Yazmaları
151-156

Talat Tekin Çev. Gökçen Bilgin
Türkçe İlgi̇ Hâli̇ Eki̇ni̇n Kökeni̇ Üzerine
157-162

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Zeynep Korkmaz
Hazai, György (2012), Türkiye Türkçesinin Dünü ve Bugünü. Türk Dili Araştırmalarına Kısa Bir Bakış (Çev.: Tevfik TURAN), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 219 s., ISBN: 9789751625113
165-181

Tuncer Gülensoy
Anadolu Ağızlarıyla İlgili Yeni Bir Kitap Demir, Nurettin (2013), Ankara Örneğinde: Ağızların Belgelenmesi, (İnceleme-Metinler-Sözlük),  Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 167 s. + 1 CD eki, ISBN: 9789751625526
182-187

Tuncer Gülensoy
Eski Türk Yazıtları’nın Kelime Hazinesi ve Bazı Okuma Sorunları Ölmez, Mehmet (2012), Orhon - Uygur Hanlığı Dönemi – Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları  (Metin - Çeviri - Sözlük), BilgeSu Yayıncılık, Ankara, 344s. ISBN: 9789944795463
188-193

Ekrem Arıkoğlu
Yazıcı Ersoy, Habibe (2012), Başkurt Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler,  Gazi Kitabevi, Ankara, 517 s., ISBN 978-605-4562-63-3
194-196

Dilek Ergönenç Akbaba
Gökçe, Faruk (2013), Gramerleşme Teorisi ve Türkçe Fiil Birleşmeleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Dil Araştırmaları 05,  Ankara, 262 s., ISBN 978-975-456-116-6
197-205

Hüseyin Yıldız
Uçar, Erdem (2013), Uygurca Altun Yaruk Sudur IX. Tegzinç, 旄恞晱懽蒤魦枔矨藋朐, Diplomatik Neşîr Usûlüyle Yayını. Tercüme, Açıklamalar ve Dizin, Dinozor Kitabevi, İzmir, 313 s. ISBN: 978-605-63726-0-5
206-209

Işılay Işıktaş Sava
Karahan, Saim Osman (2011), Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü (1-2-3), Köstence-Romanya, 1682 s., ISBN: 978-606-598-188-1
210-214

Tuğba Bayrakdarlar
Argunşah, Mustafa (2013), Çağatay Türkçesi, Kesit Yayınları, İstanbul, 381s., ISBN: 975-605-4646-44-9
215-218