DİL ARAŞTIRMALARI, Güz 2012 / Sayı 11

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Leylâ Karahan
Türkçede “-DAn biri” Yapılı Kelime Grupları Üzerine
9-15

Ekrem Arıkoğlu
Tuva Türkçesinde Moğolcadan Alınan Unsurların Ses Bilgisi Açısından Durumu
17-36

Hüseyin Yıldız
Sanskritçe ratna, Anadolu’da Eratna mı oldu?
37-56

Nurdin Useev
Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarındaki Kadını Bildiren Kelimelerin Anlamına Göre Eski Türklerde Kadın İmajı
57-66

Gülsün Mehmet
Delile Dayalılık ve Salar Türkçesinde Öge Cümlelerle Delillendirilmiş Dolaylılık
67-80

Engin Çetin
Uygurcada tut- Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler
81-104

Özlem Deniz Yılmaz
Türkçe Kelime Çekimi Ulamları Dizgesi Üzerine: Fiil Çekimi Ulamları
105-129

Yavuz Çelik
John Millington Synge’in “Babayiğit” Adlı Oyununda Kendini Gerçekleştirme Aracı Olarak Dil
131-146

F. Y. Veysəlli
İşarə, anlam, məna və məzmun anlayışları haqqında İşaret, Anlam, Mana ve İçerik Kavramları Üzerine
147-161

Sir Gerard Clauson Çev. Dinçer Apaydın
Türk “Runik” Alfabesinin Kökeni
163-183

T. Halası-Kun Çev. Musa Salan
Kıpçak Türkçesi Filolojisi X*:1 Et-Tuhfe ve onun Müellifi
185-195

Oleg Alekseyeviç Mudrak Çev. Reshide Adzhumerova - Emine Atmaca
Sarı Uygur Türkçesine Türkçe Sızıcı Seslerin Yansıması
197-204

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Hüseyin Yıldız
Yakup, Abdurishid (2010), Prajñāpāramitā Literature in Old Uyghur. (Berliner Turfantexte XXVIII.) Turnhout: Brepols, 2010, 319s. + 23 levha, ISBN: 978-2-503-52888-5
207-211

Hayriye Gül
Kasai,Yukiyo (2008), Die uigurischen buddhistischen Kolophone, Berliner Turfantexte XXVI, Brepols, Turnhout - Belgium, 387, ISBN 978-2-503-52802-1.
212-217

Zeynep Aslan
Öz, Yusuf (2010), Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 360 s., ISBN: 3003562103292
218-221

Gökçen Bilgin
Ölker, Gökhan (2011), Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (1945-1950 Arası), Kömen Yayınları, Konya, 643s., ISBN: 978-975-6527-78-8
222-226

Doğan Çolak
Buran, Ahmet - Berna Yüksel Çak (2012), Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ Yayınları, Ankara, 318 s., ISBN: 978-605-5413-54-5
227-232

İbrahim Yılmaz
Karasoy, Yakup (2012), Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Makaleler, Aybil Yayınları, Konya 2012, 396 s., ISBN 978-605-4366-67-5
233-235