DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar  2012 / Sayı 10

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Leylâ Karahan
Ağız Verilerinin Etimoloji Çalışmalarına Katkısı: “söylesāne” Örneği
9-15

Hülya Kasapoğlu Çengel
Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi
17-81

Erol Güngördü
Ürper- Fiilinin Kökeni
83-97

Dilek Ergönenç Akbaba
Nogay Türklerinde Kişi Adları
99-122

Özlem Deniz Yılmaz
Türkçe Kelime Çekimi Ulamları Dizgesi Üzerine: Ad Çekimi Ulamları
123-139

Galip Güner
The King’s Dictionary: The Rasûlid Hexaglot Üzerine Düşünceler
141-150

Orçun Ünal
Oğuzca Ayla “Öyle, o şekilde” Kelimesinin Kökeni Üzerine
151-165

Merritt Ruhlen Çev. Ahmet Bican Ercilasun
Dilin Kökeni: Geçmişe ve Geleceğe Bakış
167-182

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Ekrem Arıkoğlu
Ersoy, Feyzi (2010), Çuvaş Türkçesi Grameri, Gazi Kitabevi, Ankara, 490 s.  ISBN 978-605-5543-45-7
185-186

Hakan Akca
Pekacar, Çetin, Kumuk Türkçesi Sözlüğü,  Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2011, 409 s., ISBN 978-975-16-2385-0.
187-191

Hüseyin Yıldız
Köktürk Harfli Uygur Bitigleri Üzerine İki Yeni Eser
198-202

Işılay Işıktaş Sava
Akbaba, Dilek Ergönenç (2011), Kazak ve Nogay Türkçesi Yazı Dillerinde Tasvir Fiilleri, Grafiker Yayınları, Ankara, 295s., ISBN: 978-975-6355-86-2
192-197

Sümeyra Harmanda
Akca, Hakan, Ankara İli Ağızları, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2012, 672 s., ISBN: 978-975-456-105-0
203-208

Tolga Arslan
Kaçalin, Mustafa S., Niyāzi Nevâyî’nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar, El-Luġātu‘n-Nevā’iyye ve‘l-İstişhādātu‘l-Caġātā’iyye, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, 1111 s.+190 varak, ISBN 978-975-16-2380-5
209-215

Doğan Çolak
Kartallıoğlu, Yavuz, Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16, 17 ve 18. Yüzyıllar), Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011, 586 s., ISBN 978-975-16-2374-4
216-221

Özlem Özmen
Öner, Mustafa (2011), Türkçe Yazıları, Kesit Yayınları, İstanbul, 480 s. ISBN: 978-605-4117-64-2
222-226

 

NEKROLOJİLER / Necrologies

Cemile Kınacı
Louis Bazin’in Ardından
229-234

İlker Tosun
Boris İsakoviç Tatarintsev’in Ardından
235-237