DİL ARAŞTIRMALARI, Güz 2011 / Sayı 9

Kapak / Cover
Künye / ID
İçindekiler / Contents

MAKALELER / Articles

Bilgehan Atsız Gökdağ
Dil-Beden İlişkileri Bağlamında Dönüşlülük Zamirleri
9-22

Rıdvan Öztürk
Kutadgu Bilig’de Geçen “Bayat” Kelimesinin Anlamı ve Kavram Alanı
23-34

Özer Şenödeyici
Yaygın Bir Yanlış Algılama:  “Âşık Paşa’nın Ulu Menzilleri”
35-44

Gökhan Ölker
Sözlük Türleri ve Kelime Sıklığı Sözlüğü Üzerine
45-60

Habibe Yazıcı Ersoy
Başkurt Türkçesi ile Türkiye Türkçesine Kelime Grupları Açısından Genel Bir Bakış
61-89

Yüsüpcan Yasin
Uygur Yazısının Tarihî Dönemleri ve Yayıldığı Bölgelere Bir Bakış
91-103

A. V. Dıbo Çev. Minara Aliyeva Esen
Eski Türkçede Patlamalı Diş Ünsüzleri
105-140

Barbara Flemming Çev. Musa Salan
{Isar} Gelecek Zaman Eki ve Onun Kiplik Fonksiyonları Üzerine Notlar
141-155

Edward Tryjarski Çev. Hasan Kapdan
Ermeni Kıpçakçasının Diyalektal Farklılaşması Üzerine
157-164

Yuriy Viladimiroviç Şeka Çev. Reshide Adzhumerova, Çev. Emine Atmaca
Türkiye Türkçesinde Çokanlamlılık ve Eşgösterenlilik
165-172

 

DEĞERLENDİRME VE TANITMALAR / Reviews

Feyzi Ersoy
Karahan, Leylâ; Türk Dili Üzerine İncelemeler, Akçağ Yayınları, Ankara 2011, 446 s., ISBN 978-605-5413-07-1
175-178

Hüseyin Yıldız
Stachowski, Marek (2011), Etimoloji, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ISBN: 978-975-456-102-9
179-194

Işılay Işıktaş Sava
Akbaba, Dilek Ergönenç (2009), Nogay Türkçesi Grameri Ses ve Şekil Bilgisi, Grafiker Yayınları, Ankara, 295s., ISBN: 978-975-6355-51-0
195-198

Hüseyin Yıldız
Balcı, Mustafa (2011), Orhun Yazıtları Türkçedeki İlk alışmalar, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ISBN: 978-605-4451-21-0
199-205

Mehman Musaoğlu
Bir Türkolog’un Portresi
206-209