DİL ARAŞTIRMALARI BAHAR 2008 SAYI 2
Kapak / Cover
Künye / ID

İçindekiler / Contents

MAKALELER (7 ~ 136) / Articles (p. 7 ~ 136)

İçindekiler

Osman Fikri SERTKAYA
Göktürk (Runik) Harfli Yazıtların Envanter, Alfabe ve Bibliyografya Problemleri Üzerine
7 ~ 34

Ahmet Bican ERCİLASUN
La Enklitiği ve Türkçede Bir "Pekiştirme Enklitiği" Teorisi
35 ~ 56

Hüseyin YILDIZ
Bir Kelime Oyununu Tasnif Denemesi Türk Dilinde Palindromlar
57 ~ 78

Erhan AYDIN
Tonyukuk Yazıtının 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi: Böñüsär mi Böñräsär mi?
79 ~ 86

Sedat BALYEMEZ
Türkiye Türkçesinde Dakikalı Saat İfadeleri ve Saat Grubu
87 ~ 92

Nicholas POPPE
Altay Dillerinde Çokluk Ekleri
Plural Suffixes in the Altaic Languages
Çev. Caner KERİMOĞLU
93 ~ 110

Osman Nedim TUNA
Köktürk Yazılı Bazı Metinlerde Kullanılan X, Ø, Sembollerinin Fonetik Değerleri Üzerine
Çev. Sinan GÜZEL
111 ~ 128

Gerard CLAUSON
Türk Dillerinde Söz Başı Dudak Sesleri
The Initial Labial Sounds in The Turkish Languages
Çev. Özkan ÖZTEKTEN
129 ~ 136

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (137 ~ 157) / Reviews (p. 137~ 157)

GÜLENSOY, Tuncer
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin KÖKEN BİLGİSİ SÖZLÜĞÜ,
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007, İki cilt, 1204 s., ISBN 978-975-16-1973-0

Ahmet Bican ERCİLASUN
137 ~ 139

ALYILMAZ, Cengiz
(Kök)türk Harfli Yazıtların İzinde
KaraM Yayınları/21,Ankara 2007, XI-192 s., ISBN 978-975-6467-24-4

Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
140 ~ 142

ZAATOV, Osman
Kırım-Tatar Lehçesinin Rusça-Tatarca Sözlüğü

Nariye SEYDAMETOVA
Çev. Sinan GÜZEL
143 ~ 145

MEMMEDOV, İsmayıl,
Azerbaycan Dilinin Semantikası,
Bakı: Xezer Neşriyyatı, 2006. 272s. ISBN 9952-30-023-9

Talip DOĞAN
146

ALKAYA, Ercan,
Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar,
Manas Yayıncılık, Elazığ, 2007, 759 s. ISBN: 978-975-6089-16-3

Ekrem ARIKOĞLU
147 ~ 148

AYDIN, Erdal,
Şine Usu Yazıtı,
KaraM Yayınları, Çorum, 2007, 145+7 s. ISBN: 978-975-6467-25-1

Hüseyin YILDIZ
149 ~ 150

Aydın, Erdal,
Türk Runik Kaynakçası,
KaraM Yayınları, Çorum, 2008, 197 s. ISBN: 978-975-6467-27-5

Hüseyin YILDIZ
151 ~ 152

BOSNALI, Sonel,
İran Azerbaycan Türkçesi, Toplumdilbilimsel Bir İnceleme,
2007, 227 s., ISBN: 975-7981-37-4.

Aslıhan DİNÇER
153 ~ 155

BOZKURT, Fuat,
Türkçenin Gizemi
İstanbul, 2007, 178 s, ISBN 978-9944-201-02-5

Erkan KARAGÖZ
156 ~ 157

KAYBETTİKLERİMİZ (158 ~ 171) / Obituary (p. 158 ~ 171)

Türk Dil Kurumu'nun Onur Üyesi Prof. Dr. Aleksandr Mihailoviç Şçerbak'ı Yitirdik
Osman Fikri SERTKAYA
158 ~ 161

Hasan Eren'in Ardından
Hamza ZÜLFİKAR
162 ~ 166

"Dile Âşık Bir Adam" Dr. Sergey Anatolyeviç Starostin
Ekrem ARIKOĞLU
167 ~ 171