DİL ARAŞTIRMALARI GÜZ 2007 SAYI 1
Kapak / Cover
Künye / ID

İçindekiler / Contents

MAKALELER (9 ~ 196) / Articles (p. 9 ~ 196)

Ahmet B. ERCİLASUN
Türkçede Benzerlik Bildiren +m Morfemi
9 ~ 20

Feyzi ERSOY
+gil Eki Üzerine
On the Suffix of +gil
21 ~ 29

Yavuz KARTALLIOĞLU
Sahacadaki {+A} / {+O} Ekinin Işığında {-DI} Ekinin Kökeni Üzerine
On the origin of {-DI} suffix in the light of Sakha {+A}/{+O}
31 ~ 38

Leylâ KARAHAN
"Sonra, Önce" Kelimelerinin Edat Kategorisi İçindeki Durumu
The place of before (önce)/after (sonra) words in the postposition category
39 ~ 48

Hatice ŞİRİN USER
Runik Harfli Türk Yazıtlarında Av
49 ~ 59

Hüseyin YILDIZ
Türkçede Çingeneler İçin Kullanılan Kelimeler ve Bunların Etimolojileri
61 ~ 82

Dilek ERGÖNENÇ AKBABA
Türkiye Türkçesinde Yapısında İsim-Fiil Bulunan Birleşik Fiiller
Complex Verbs Which Contain Infinitive In Its Structure In Turkey Turkish
83 ~ 95

Bilgehan A. GÖKDAĞ
Kençekler ve Kençekçe
97 ~ 108

Ekrem ARIKOĞLU
Greenberg'in Avrasyatik Dil Teorisi ve Türkçe
109 ~ 114

Emine ATMACA
Antalya'nın Korkuteli İlçesi Ağzında Görülen Belirgin Ses Hâdiseleri
115 ~ 155

Nergis BİRAY
Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki Cümlelerin Unsurları Bakımından Karşılaştırılması
157 ~ 173

A. SAMOYLOVİÇ
Türk Dillerinin Sınıflandırılmasına Dair Bazı Eklemeler
Some Additions to Classifications of Turkic Dialects
Çev. Mehman MUSAOĞLU
175 ~ 184

Gerard CLAUSON
Türkçede Sekizinci Yüzyıldan Önce Kullanılan Ekler
The Suffixes in Pre-Eight Century Turkish
Çev. Uluhan ÖZALAN
185 ~ 196

YAYIN DEĞERLENDİRME ve TANITMALAR (197 ~ 208) / Reviews (p. 197 ~ 208)

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun,
Makaleler. Dil-Destan-Tarih-Edebiyat
(Yayına Hazırlayan: Ekrem Arıkoğlu),
Akçağ Yayınları, ISBN: 978-975-338-852-8, Ankara 2007.

Bilgehan A. GÖKDAĞ
197 ~ 198

ERDAL, Marcel,
A Grammar of Old Turkic,
Brill Leiden, Boston, 2004, xii+575 s, ISBN 90 04 102944 9.

Feyzi ERSOY
199 ~ 200

KASAPOĞLU ÇENGEL, Hülya
Kırgız Türkçesi Grameri Ses ve Şekil Bilgisi,
Akçağ/700, Ankara, 2005, 424 s, ISBN 975-338-687-7.

Cemile KINACI
201

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I,
-Fiil- Basit Çekim,
Türk Dil Kurumu Yayınları / 879, Ankara, 2006, XXXV+802 s.
ISBN: 975-16-1905-X

Hüseyin YILDIZ
202 ~ 203

DEMİR, Prof. Dr. Necati - ŞEN, Arş. Gör. Ülker,
Sivas İli ve Yöresi Ağızları, Etnik Yapı - Dil İncelemesi - Metinler - Sözlük,
Gazi Kitabevi, Ankara 2006, XXXIX- 724 s., ISBN 975-6009-41-1.

Hakan AKCA
204 ~ 205

GÖKDAĞ, Dr. Bilgehan A.
Salmas Ağzı, Güney Azerbaycan Türkçesi Üzerine Bir İnceleme,
KaraM Yayınları / 16, Çorum 2006, XV-261 s., ISBN 975-6467-3.

Hakan AKCA
206

ARIKOĞLU, Ekrem,
Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük,
Ankara, 2005, 558 s, ISBN 975-338-671-O

Erkan KARAGÖZ
207

RUHLEN, Merritt
Dilin Kökeni, Ana Dilin Evriminin İzinde
(Çev. İsmail Ulutaş),
Hece, 159, Ankara, 2006, 191 s, ISBN: 975-8988-67-0

Ekrem ARIKOĞLU
208