ISSN 1307-7821 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç 2007 | Yayıncı Avrasya Yazarlar Birliği | http://www.dilarastirmalari.com/

. . Türkçe | English Site
Amaç / Aims

Dil Araştırmaları dergisinin amacı Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla tarihî ve çağdaş karşılaştırmalı dilbiliminin ses bilgisi, biçim bilgisi, anlam bilgisi, köken bilgisi, söz dizimi, söz varlığı başta olmak üzere, tüm alt dallarında yapılan özgün araştırma, inceleme, derleme ve metin çalışmaları Türkiye bilimsel araştırma literatürüne kazandırmak ve dergiyi dünyada ülkemizi temsil eden bir noktaya getirmektir.

Kapsam / Scope

Amaçları doğrultusunda Dil Araştırmaları (DA) dergisinin yayın odağında, Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla aşağıdaki konular bulunmaktadır:

1. Tarihî ve çağdaş karşılaştırmalı dilbiliminin tüm alt dallarında yapılan özgün araştırma, inceleme, derleme ve metin çalışmaları

2. Derginin toplam hacminin %25’ini geçmeyecek şekilde, tarihî ve çağdaş karşılaştırmalı dilbiliminin tüm alt dallarında yapılan araştırma ve inceleme çalışmalarının çevirileri

3. Birinci maddedeki kategoride yer alan kitap çalışmalarıyla ilgili eleştiri ve değerlendirme yazıları

Bu üç maddeyle ilgili olarak

⌐ Türkoloji alanında öğretim gören lisans seviyesinde üniversite öğrencilerinin ve Türkoloji alanında öğretim görmemiş kişilerin çalışmaları tek yazarlı olarak yayına kabul edilmez. Bu tür yazılarda bir öğretim üyesinin de bilimsel katkısı olması beklenir ve bu öğretim üyesi yazar olarak da yer almalıdır. Ancak, yüksek lisans ve / veya doktora öğrencilerinin / mezunlarının çalışmaları, tek yazarlı olarak kabul edilebilir.

⌐ Türk dili alanı dışındaki temaları içeren (tarih, edebiyat, eğitim bilimleri, sosyoloji vb.) çalışmalar kabul edilmez.

Dil Araştırmaları Sayı 27 Kapak    DergiPark Akademik
 (Son Sayı | Last Issue)

DİL ARAŞTIRMALARI dergisi 2007 yılındaki ilk sayısıyla yayın hayatına başlamış olup kesintisiz olarak bugüne kadar yayın sürecini sürdürmüştür. DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar (Mayıs) ve Güz (Kasım) dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan HAKEMLİ, SÜRELİ, ULUSLARARASI ve AÇIK ERİŞİMLİ bir dergi olup, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT), MLA, EBSCO ve ASOS Index tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla dilbilimi disiplinlerinin her alanından özgün ve çeviri çalışmaları dergide yayımlanmak üzere kabul edilebilmektedir.

Dil Araştırmaları dergisine yazı göndermek isteyenler DergiPark sistemini kullanmalı ve yazılarını göndermeden önce mutlaka yazım kurallarını incelemelidir.