Dil Arastirmalari Logo

Genel Yayın Yönetmeni / Editor
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

İletişim / Contact
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Teknikokullar / ANKARA
Tel: +90 312 202 14 20
E-posta: dilarastirmalari@gmail.com
Web: http://www.dilarastirmalari.com

Abonelik / Subscription
Fiyatı: 10 TL
Yurt İçi Yıllık Abone Bedeli: 20 TL
T.C. Ziraat Bankası Başkent Şubesi
Şube Kodu: 1683
Hesap No: 47095325 - 5001
Posta Çeki Hesabı: Avrasya Yazarlar Birliği
No: 53 23 008
E-posta: kardeskalemler@gmail.com

Yayın İlkeleri / Editorial Principles