Dil Arastirmalari Logo

Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

Amaç ve Kapsam

Yazım Kuralları

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Editör Kurulu

İletişim
Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ
E-posta: dilarastirmalari@gmail.com


Abonelik
Fiyatı: 60 TL
Yurt İçi Yıllık Abone Bedeli: 100 TL
Kurumsal Abone Bedeli: 200 TL
T.C. Ziraat Bankası Başkent Şb. Şube Kodu: 1683
Hesap No: 47095325 - 5001
Posta Çeki Hesabı: Avrasya Yazarlar Birliği
No: 53 23 008
E-posta: kardeskalemler@gmail.com