Dil Arastirmalari Logo

GENEL YAYIN YÖNETMENİ / General Publication Director
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / Editorial Director
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

EDİTÖRLER / Editors
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU
Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA
Prof. Dr. Feyzi ERSOY
Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU
Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY

İLETİŞİM / Contact
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Teknikokullar / ANKARA
Tel: +90 312 202 14 20
E-posta: dilarastirmalari@gmail.com
Web: http://www.dilarastirmalari.com

Abonelik / Subscription
Fiyatı: 30 TL
Yurt İçi Yıllık Abone Bedeli: 60 TL
Kurumsal Abone Bedeli: 130 TL
T.C. Ziraat Bankası Başkent Şubesi
Şube Kodu: 1683, Hesap No: 47095325-5001
Posta Çeki Hesabı: Avrasya Yazarlar Birliği
No: 53 23 008
E-posta: kardeskalemler@gmail.com

Yayın İlkeleri / Editorial Principles